Bảng giá cả trung tâm đất huyện Bình Chánh thời điểm 2020

nhiều quý người tiêu dùng đang được đọc nội dung bài viết: Bảng giá cả trung tâm đất huyện Bình Chánh thời điểm 2020

STT

thương hiệu đường

Đoạn đường

giá cả

 

1

An Hạ

Trần Văn Giàu tới Nguyễn Văn Bứa

1.500

 

2

An Phú Tây – Hưng Long

Quốc lộ 1 tới Cầu Rạch Gia

Cầu Rạch Gia tới Đoàn Nguyễn Tuấn

1.500

1.500

 

3

Bà Cả

Quốc lộ 50 tới đường liên ấp 4,5

1.500

 

4

Bà Thao

Nguyễn Cửu Phú tới xã Tân Nhựt

1.500

 

5

Bầu Gốc

Dương Đình Cúc tới Hưng Nhơn

1.500

 

6

Bến Lội (liên ấp 1,2,3)

Võ Văn Vân tới ranh Quận Bình Tân

1.500

 

7

Bình Hưng

Quốc Lộ 50 tới Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh tới Đồn Ông Vĩnh

1.500

 

8

Bình Minh

Trần Văn Giàu tới yêu thích Thiện Hòa

1.500

 

9

Bình Trường

Trọn đường

1.500

 

10

Bờ Huệ

Quốc lộ 1 tới đường vùng quê ấp 2

1.500

 

11

Bông Văn Dĩa

Nguyễn Cửu Phú tới Thành Phố Hồ Chính Minh – Trung Lương

Thành Phố Hồ Chính Minh – Trung Lương tới ranh Tân Nhựt

1.500

 

12

Bùi Thanh Khiết

Quốc lộ 1 tới Nguyễn Hữu Trí

1.500

 

13

Bùi Văn Sự

Đoàn Nguyễn Tuấn tới Hưng long – Quy Đức

1.500

 

14

nhiều đường đá đỏ, đá xanh, ximang sót lại vào huyện

Bề rộng rộng lớn mặt đường dưới 2m

Bề rộng rộng lớn mặt đường từ 2m trở lên

1.500

1.500

 

15

nhiều đường vùng quê sót lại vào huyện

Bề rộng rộng lớn mặt đường dưới 2m

Bề rộng rộng lớn mặt đường từ 2m trở lên

1.500

1.500

 

16

Cái Trung

Hưng Nhơn tới Trần Đại Nghĩa

1.500

 

17

Cây Bàng

Hưng Nhơn tới Trần Đại Nghĩa

1.500

 

18

Cây Cám (Vĩnh Lộc B)

Liên ấp 1,2,3 tới ranh Bình Tân

1.500

 

19

Phạm Hùng

Ranh Quận 8 tới Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh tới cống Đồn Ông Vĩnh

Đồn Ông Vĩnh tới thời cơ ranh huyện Nhà Bè 1km

thời cơ ranh huyện Nhà Bè 1km tới ranh huyện Nhà Bè

1.500

1.500

1.500

1.500

 

20

nhiều Phước

Quốc lộ 50 tới sông Cần Giuộc

1.500

 

21

Đinh Đức Thiện

Quốc lộ 1 tới ranh xã Bình Chánh – Tân Qúy Tây

Ranh xã Bình Chánh – Tân Qúy Tây tới ranh tỉnh Long An

1.500

1.500

 

22

Tân Qúy Tây (Đoàn Nguyễn Tuấn)

Quốc lộ 1 tới ngã ba hương lộ 11 – Đoàn Nguyễn Tuấn

Ngã ba hương lộ 11 – Đoàn Nguyễn Tuấn tới ranh tỉnh Long An

1.500

1.500

 

23

Đê số 2 (Tân Nhựt)

Trương Văn nhiều tới Tân Long

1.500

 

24

Đường 1A  (technology mới)

Võ Văn Vân tới Bến Lội

1.500

 

25

Đướng số 6A

Vĩnh Lộc tới Võ Văn Vân

1.500

 

26

Đường 11A, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường số 16 tới đường số 14

10.200

 

27

Đường 13A, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường số 18 tới đường số 20

10.200

 

28

Đường 18B

Chợ Bình Chánh tới Đinh Đức Thiện

2.800

 

29

Đường Ấp 2 (An Phú Tây)

Nguyễn Văn Linh tới An Phú Tây – Hưng Long

700

 

30

Đường ấp 4 (Kinh A)

Trần Văn Giàu tới yêu thích Thượng Hòa

700

 

31

Đường đê rạch Ông Đồ

Quốc lộ 1 tới Nguyễn Hữu Trí

800

 

32

Dương Đình Cúc

Quốc lộ 1 tới Cống Tân Kiên

Cống Tân Kiên tới Nguyễn Cửu Phú

2.300

2.000

 

33

Đường Kinh T11

Quốc lộ 1 tới rạch Cầu Gia

700

 

34

Đường Kinh T14

Đinh Đức Thiện tới cầu tân Qúy Tây

600

 

35

Đường lô 2

Kinh C tới Mai Bá Hương

500

 

36

Đường liên ấp 1-2 Bình Lợi

Cầu Bà Tỵ tới đê Sáu Oánh

500

 

37

Đường liên ấp 3,4

Tân Liêm tới Nguyễn Văn Linh

500

 

38

Đường liên ấp 3,4,5

Đoàn Nguyễn Tuấn tới Hưng Long – Quy Đức

600

 

39

Đường liên ấp 4,5

nhiều Phước tới Quốc lộ 50

600

 

40

Đường liên ấp 5,6

Quách Điêu tới Lộc Vĩnh

Lộc Vĩnh tới Thới Hòa

2.000

1.400

 

41

Đường liên ấp 6,2

Quách Điêu tới Kinh Trung Ương

1.900

 

42

Đường số 1, trung tâm dân sống Bình Hòa

Đường số 2 tới đường số 24

8.200

 

43

Đường số 1, trung tâm dân sống Gia Hòa

Quốc lộ 50 tới đường số 5

5.400

 

44

Đường số 1, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 9A tới đường số 4

10.900

 

45

Đường số 1A, trung tâm dân sống Gia Hòa

Đường số 1

5.400

 

46

Đường số 1, trung tâm tái định cư Tân Túc

Nguyễn Hữu Trí tới đường số 6

4.500

 

47

Đường số 1A, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 1

10.000

 

48

Đường số 1B, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 6 tới đường số 1C

10.000

 

49

Đường số 1C, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 7 tới đường số 4A

10.000

 

50

Đường số 1D, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 6D tới đường số 6A

10.000

 

51

Đường số 1E, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 8A tới đường số 7

10.000

 

52

Đường số 1F, trung tâm dân sống Trung Sơn

Trọn đường

10.000

 

53

Đường số 2, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 1 tới đường số 21

5.800

 

54

Đường số 2, trung tâm dân sống Gia Hòa

Đường số 1A tới đường số 5

5.900

 

55

Đường số 2, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường 9A tới đường số 4

10.600

 

56

Đường số 2, trung tâm tái định cư Tân Túc

Đường số 5 tới cuối đường

4.500

 

57

Đường số 2A, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 2

10.000

 

58

Đường số 2B, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 2

9.200

 

59

Đường số 3, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 8 tới đường số 4

5.700

 

60

Đường số 3, trung tâm dân sống Gia Hòa

Đường số 2 tới đường số 12

3.300

 

61

Đường số 3, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 4 tới đường số 12

13.300

 

62

Đường số 3A, trung tâm tái định cư Tân Túc

Nguyễn Hữu Trí tới đường số 2

3.9003

 

63

Đường số 3A, trung tâm dân sống  Gia Hòa

Đường số 12 tới đường số 8

3.300

 

64

Đường số 4, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 1 tới đường số 7

5.800

 

65

Đường số 4, trung tâm dân sống Gia Hòa

Đường số 3 tới đường số 5

3.300

 

66

Đường số 4, trung tâm dân sống Trung Sơn

Trọn đường

13.500

 

67

Đường số 4, trung tâm tái định cư Tân Túc

Đường số 5 tới cuối đường

3.600

 

68

Đường số 4A, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đưởng số 3 tới đường 1B

12.600

 

69

Đường 4B nhiều Phước

Trọn đường

600

 

70

Đường số 5, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 8 tới đường số 4

700

 

71

Đường số 5, trung tâm dân sống Gia Hòa

Trọn đường

3.600

 

72

Đường số 5, trung tâm dân sống Him Lam 6B

Đường số 6 tới Phạm Hùng

11.700

 

73

Đường số 5, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 7 tới đường 1B

11.100

 

74

Đường số 5, trung tâm tái định cư Tân Túc 

Đường số 4 tới cuối đường

3.600

 

75

Đường số 5A, B, C, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 6 tới đường số 4

5.800

 

76

Đường số 5A, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 6 tới đường số 4

9.200

 

77

Đường số 5B, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 8C tới đường số 8

9.200

 

78

Đường số 5C, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 1E tới đường số 10A

9.200

 

79

Đường số 6, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 5 tới đường số 21

5.800

 

80

Đường số 6, trung tâm dân sống Gia Hòa

Đường số 1A tới đường số 5

4.100

 

81

Đường số 6, trung tâm dân sống Him Lam

Trọn đường

9.600

 

82

Đường số 6, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 9A tới đường số 1

13.300

 

83

Đường số 6, trung tâm tái định cư Tân Túc

Đường số 3 tới đường số 1

3.600

 

84

Đường số 6A, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 1A tới đường số 3

10.500

 

85

Đường số 6B, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 5 tới đường số 7

10.500

 

86

Đường số 6C, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 5 tới đường số 7

10.500

 

87

Đường số 6D, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 1A tới đường số 3

10.500

 
Tham Khảo Thêm  Bạn đã biết cách để đăng tin bán nhà nhanh chóng và được giá nhất?

88

Đường số 7, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 10 tới đường số 2

6.300

 

89

Đường số 7, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 12 tới đường số 1C

13.000

 

90

Đường số 7A, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 9A tới Nguyễn Văn Linh

9.200

 

91

Đường số 8, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 1 tới đường số 19

6.300

 

92

Đường số 8, trung tâm dân sống Gia Hòa

Đường số 1A tới đường số 5

3.600

 

93

Đường số 8, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 12 tới đường 9A

15.600

 

94

Đường số 8, trung tâm tái định cư Tân Túc

Đường số 3 tới đường số 1

4.500

 

95

Đường số 8A, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 12 tới đường số 3

10.500

 

96

Đường số 8B, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 1E tới đường số 1F

10.500

 

97

Đường số 8C, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 7 tới đường số 5

10.500

 

98

Đường số 9, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 10 tới đường số 24

6.700

 

99

Đường số 9, trung tâm dân sống Him Lam 6B

Đường số 6 tới đường Phạm Hùng

11.700

 

100

Đường số 9, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 4 tới đường số 10

10.900

 

101

Đường số 9A, trung tâm dân sống Trung Sơn

Nguyễn Văn Linh tới cầu Kênh Xáng

16.000

 

102

Đường số 10, trung tâm dân sống Bình Hưng

Quốc lộ 50 tới ranh xã Phong Phú

12.100

 

103

Đường số 10, trung tâm dân sống Gia Hòa

Đường số 3 tới đường số 1A

3.600

 

104

Đường số 10, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 9A tới đường số 3

12.800

 

105

Đường số 10, trung tâm tái định cư Tân Túc

Đường số 3 tới đường số 1

4.500

 

106

Đường số 10A, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 5 tới đường số 7

12.000

 

107

Đường số 10B, trung tâm dân sống Trung Sơn

Đường số 9A tới đường số 1

12.000

 

108

Đường số 11, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 10 tới đường số 24

6.600

 

109

Đường số 11, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Nguyễn Văn Linh tới đường số 14

13.800

 

110

Đường số 12, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 11 tới đường số 19

5.700

 

111

Đường số 12, trung tâm dân sống Gia Hòa

Đường số 3 tới đường số 5

4.700

 

112

Đường số 13, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 24 tới đường số 14

5.800

 

113

Đường số 13, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường số 24 tới đường số 14

12.100

 

114

Đường số 14, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường số 1 tới đường số 15

12.000

 

115

Đường số 14, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường số 10 tới đường số 18

7.100

 

116

Đường số 15, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường 26 số tới đường số 14

11.500

 

117

Đường số 15, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường 21 số tới đường số 13

5.700

 

118

Đường số 16, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường 26 số tới đường số 14

9.200

 

119

Đường số 16, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường 11số tới đường số 15

5.700

 

120

Đường số 17, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường 22 số tới đường số 12

12.000

 

121

Đường số 18, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường 1 số tới đường số 19

5.800

 

122

Đường số 18, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường 11 số tới đường số 15

7.200

 

123

Đường số 19, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường 2 số tới đường số 22

12.000

 

124

Đường số 20, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường 13 số tới đường số 17

7.700

 

125

Đường số 20, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường 11 số tới đường số 15

11.500

 

126

Đường số 21, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường 2 số tới đường số 22

7.100

 

127

Đường số 22, trung tâm dân sống Bình Hưng

Đường 11 số tới đường số 1

5.800

 

128

Đường số 22, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường 11 số tới đường số 15

13.200

 

129

Đường số 24, trung tâm dân sống Bình Hưng

Trọn đường

5.700

 

130

Đường số 24, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường 11 số tới đường số 15

11.700

 

131

Đường số 22, trung tâm dân sống Him Lam 6A

Đường 11 số tới đường số 15

12.000

 

132

Đường tập đoàn 16 (nhiều Phước)

Quốc lộ 50 tới liên ấp 4.5

700

 

133

Đường T12

Đinh Đức Thiện tới liên ấp 1.3

1.300

 

134

Hoàng Đạo Thúy

Quốc lộ 1 tới ranh quận 8

2.600

 

135

Hoàng Phan Thái

Quốc lộ 1 tới đường Bình Trường

1.400

 

136

Hoàng Phan Thái

Đường Bình Trường tới ranh tỉnh Long An

1.200

 

137

Hóc Hưu

Đoàn Nguyễn Tuấn tới Quy Đức

800

 

138

Hưng Long – Quy Đức

Trọn đường

1.200

 

139

Hưng Nhơn

Quốc lộ 1 tới cầu Hưng Nhơn

Cầu Hưng Nhơn tới Nguyễn Cửu Phú

2.300

2.000

 

140

Hương lộ 11

Ngã 3 Đinh Đức Thiện – Tân Qúy Tây tới Ngã 3 Hương lộ 11 – Đoàn Nguyễn Tuấn

1.800

 

141

Huỳnh Bá Chánh

Quốc lộ 1đến sông Chợ Đệm

2.200

 

142

Huỳnh Văn Trí

Quốc lộ 1 tới Đinh Đức Thiện

1.100

 

143

Khoa Đông (Lê Minh Xuân)

Trần văn Giàu tới ranh xã Tân Nhựt

800

 

144

Khuất Văn Bứt

Xóm Hổ tới Trần Đại Nghĩa

700

 

145

Kinh C

Trọn đường

500

 

146

Kinh 5

Vường Thơm tới ranh tỉnh Long An

500

 

147

Đường số 7

Nguyễn Cửu Phú tới ranh Tân Nhựt

800

 

148

Kinh T12

Huyfnh Văn Trí tới ranh xã Tân Qúy Tây

900

 

149

Kinh Liên Vùng (kinh Trung Ương)

Vĩnh Lộc tới ranh Quận Bình Tân

1.200

 

150

Lại Hùng Cường

Vĩnh Lộc tới Võ Văn Vân

1.700

 

151

Láng Le – Bàu Cò

Trần Văn Giàu tới Thế Lữ

2.000

 

152

Lê Thái Trinh (Kinh 9)

Thành Phố Hồ Chính Minh – Trung Lương tới ranh xã Tân Nhựt

800

 

153

Lê Chính Đáng

Kinh A – Lê Minh Xuân tới Mai Bá Hương

800

 

154

Lê Đình Chi

Trần Văn Giàu tới yêu thích Thiện Hòa

800

 

155

Linh Hòa

Quốc lộ 50 tới đường liên ấp 4,5

1.600

 

156

Lương Ngang

Tân Long tới cầu bà Tỵ

800

 

157

Mai Bá Hương

Cầu Xáng tới ngã ba Lý Mạnh

1.500

 

158

Ngã Ba Chú Lường

Trọn đường

900

 

159

Nguyễn Cửu Phú

Nguyễn Hữu Trí tới ranh Quận Bình Tân

3.000

 

160

Nguyễn Đình Kiên

Kinh C tới ranh Quận Bình Tân

800

 

161

Nguyễn Hữu Trí

Quốc lộ 1 tới Bùi Thanh Khiết

Bùi Thanh Khiết tới ranh tỉnh Long An

3.400

2.400

 

162

Nguyễn Thị Tú

Vĩnh Lộc tới ranh Quận Bình Tân

4.400

 

163

Nguyễn Văn Bứa

Cầu rộng lớn tới ranh tỉnh Long An

1.200

 

164

Nguyễn Văn Linh

Ranh Quận 7 tới đường cao tốc Thành Phố Hồ Chính Minh Trung Lương

6.800

 

165

Nguyễn Văn Long

Đoàn Nguyễn Tuấn tới Hưng Long – Quý Đức

800

 

166

Dân công Hỏa tuyến (nữ dân công 

Kênh Trung Ương tới ranh huyện Hóc Môn

2.000

 

167

Phạm Tấn Mười

Quốc lộ 50 tới Đoàn Nguyễn Tuấn

800

 

168

Quách Điêu

Vĩnh Lộc tới ranh huyện Hóc Môn

3.000

 

169

Nguyễn Văn Thê

Đoàn Nguyễn Tuấn tới Trị Yên

800

 

170

Nguyễn Văn Thời thương hiệu cũ Quy Đức (Bà Bầu)

Đoàn Nguyễn Tuấn tới Hóc Hưu

800

 

171

Quốc lộ 1

Ranh Quận Bình Tân tới cầu Bình Điền

Cầu Bình Điền tới ngã ba Quán Chuối

Ngã ba Quán Chuối tới nhà thờ Bình Chánh

Nhà thờ Bình Chánh tới ranh tỉnh Long An

6.200

4.700

4.000

3.700

 

172

Quốc lộ 50

Ranh Quận 8 tới Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh tới hết ranh xã Phong Phú

Hết ranh xã Phong Phú tới hết ranh xã nhiều Phước

Hết ranh xã nhiều Phước tới cầu Ông Thìn

Cầu Ông Thìn tới ranh tỉnh Long An

10.800

7.800

6.300

4.500

3.500

 

173

Tân Nhiễu 

Anh Phú Tây tới kinh T11

900

 

174

Tân Liên

Quốc lộ 50 tới đường liên ấp 3,4

2.000

 

175

Tân Liễu

Đoàn Nguyễn Tuấn tới Long Hưng – Quy Đức

1.200

 
Tham Khảo Thêm  Kinh nghiệm cho thuê nhà nguyên căn đạt lợi nhuận cao

176

Tân Long

Ranh tỉnh Long An tới cầu Chợ Đệm

1.100

 

177

Tân Túc

Quốc Lộ 1 tới Nguyễn Hữu Trí

2.200

 

178

Thanh Niên

Cầu Xáng tới ranh huyện Hóc Môn

1.500

 

189

Thế Lữ

Trọn đường

1.200

 

180

yêu thích Thiện Hòa

Trọn đường

600

 

181

Thiên Giang

Bùi Thanh Khiết tới Nguyễn Hữu Trí

1.600

 

182

Thới Hòa

Quách Điêu tới Vĩnh Lộc

2.200

 

183

Trần Văn Giàu

Ranh Quận Tân Bình tới Cầu Xáng

Cầu Xáng tới ảnh tỉnh Long An

2.600

2.100

 

184

Trần Đại Nghĩa

Quốc lộ 1 tới Cầu Kinh B

Cầu Kinh B tới Cầu Kinh A

Cầu Kinh A tới Mai Bá Hương

4.700

1.700

1.700

 

185

Trần Hải Phụng

Vĩnh Lộc tới Võ Văn Vân

900

 

186

Trịnh Như Khuê

Trọn đường

2.400

 

187

Trịnh Quang Nghị

Ranh Quận 8 tới Quốc lộ 50

2.700

 

188

Trương Văn nhiều

Tân Long tới cầu Bà Tỵ

Cầu Bà Tỵ tới ranh tỉnh Long An

800

800

 

189

Vĩnh Lộc

trung tâm công nghiệp Vĩnh Lộc tới Trần Văn Giàu

2.900

 

190

Võ Hữu Lợi

Trần Văn Giàu tới ranh xã Tân Nhựt

1.100

 

191

Võ Văn Vân

trần Văn Giàu tới Vĩnh Lộc

3.100

 

192

Vườn Thơm

Cầu Xáng tới ranh tỉnh Long An

1.500

 

193

Xóm Dầu

Bùi Thanh Khiết tới rạch Ông Đồ 

1.100

 

194

Xóm Giữa

Cầu Kinh C tới cầu Chợ Đệm

500

 

195

Xóm Hổ

Dương Đình Cúc tới Nguyễn Cửu Phú

1.200

 

196

Đường Chùa

Trọn đường

1.200

 

197

Đường Bảy Tấn

Trọn đường

1.2001

 

198

Đường Bờ Nhà Thờ

Trọn đường

1.900

 

199

Đường giao thông hào ấp 3

Trọn đường

1.600

 

200

Đường miếu Ông Đá

Trọn đường

1.200

 

201

Đường tập đoàn 7

Trọn đường

900

 

202

Đường liên ấp 1,2

Trọn đường

1.600

 

203

Đường liên ấp 2,3

Trọn đường

1.600

 

204

Đường kinh T11 (Tân Nhựt)

Trọn đường

1.100

 

205

Bà Điểm

Trọn đường

800

 

206

Đường Xã Hai

Trọn đường

800

 

207

Kinh 9

Trọn đường

800

 

208

Kinh 10

Trọn đường

800

 

209

Kinh 8

Trọn đường

800

 

210

Kinh Sáu Oánh

Trọn đường

800

 

211

Đê ranh tỉnh Long An

Trọn đường

800

 

212

Kinh 7

Trọn đường

800

 

213

đường cao tốc hồ nước Chí Minh – Trung Lương

Ranh tỉnh Long An tới sông Chợ Đệm (nút giao thông Chợ Đệm)

Sông Chợ Đệm (nút giao thông Chợ Đệm) tới Nguyễn Văn Linh (nút giao thông Bình Thuận)

2.500

 

2.200

 

214

Đường tập đoàn 7 – 11

Trọn đường

1.600

 

215

Kênh A (Tân Túc)

Trọn đường

1.200

 

216

Kênh B (Tân Túc)

Trọn đường

1.200

 

217

Rạch Ông Cốm

Trọn đường

1.200

 

218

Đường bờ Xe Lam

Trọn đường

1.600

 

219

Đường ấp 1

Vĩnh Lộc tới kênh Trung Ương

2.000

 

220

Đường ấp 1,2

Kênh Trung Ương tới đường liên ấp 6- 2

1.600

 

221

Đường sư 9

Đường liên ấp 6 – 2 tới dân công hỏa tuyến

1.600

 

222

Đường liên ấp 2 – 3 – 4

Đường liên ấp 6 – 2 tới ranh huyện Hóc Môn

1.100

 

223

nhiều đường vào trung tâm dân sống hồ nước Bắc

Đường số 1 (Đường Hưng Nhơn tới đường Kinh Tư Thế)

Đường số 2 (đường số 2 tới đường số 5)

Đường số 3 (đường số 2 tới Kinh Tư Thế)

Đường số 5 (Đường Hưng Nhơn tới đường Kinh Tư Thế)

3.300

2.400

2.400

2.400

 

224

nhiều đường vào trung tâm dân sống Tân tạo ra

Đường số 4 (Trần Đại Nghĩa tới đường số 15)

Đường số 7 (đường số 2 tới đường số 12)

Đường số 8 (đường số 5 tới đường số 15)

Đường số 9 (đường số 2 tới đường số 8)

Đường số 11 (đường số 2 tới đường số 4)

Đường số 11A (đường số 8 tới đường số 12)

Đường số 12 (đường số 15 tới đường số 5)

Đường số 13 (đường số 2 tới đường số 12)

Đường số 15 (đường số 12 tới đường số 2)

3.000

2.500

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

 

225

nhiều đường vào trung tâm dân sống Depot

Đường A (Hưng Nhơn tới cuối tuyến)

Đường số 1 (đường A tới cuối tuyến)

Đường số 2 (đường B tới đường số 1)

Đường B (đường số 1 tới cuối tuyến)

2.400

1.800

1.800

1.600

 

226

nhiều đường vào trung tâm công nghiệp An Hạ

Đường số 1 (đường An Hạ tới cụm công nghiệp)

Đường số 2 (An Hạ tới cụm công nghiệp An Hạ)

Đường số 3 (An Hạ tới cụm công nghiệp An Hạ)

Đường số 4 (An Hạ tới cụm công nghiệp An Hạ)

Đường số 5 (An Hạ tới cụm công nghiệp An Hạ)

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

 

227

nhiều đường vào trung tâm dân sống Conic

Đường số 12 (Vành đai vào tới rạch Bà Tàng)

Đường số 3A (đường số 8 tới đường số 12)

Đường số 3B (đường số 12 tới đường số 18)

Đường số 1 (Nguyễn Văn Linh tới rạch Bà Tàng)

Đường số 7 (Nguyễn Văn Linh đường đường số A)

Đường số 2 (Đường số 3)

Đường số 4 (đường số 9 tới đường số 11)

Đường số 5 (đường số 2 tới đường số 3A)

Đường số 8 (đường Vành đai vào tới đường số 11)

Đường số 8A (đường số 9 tới đường số 11)

Đường số 9 (đường số 2 tới đường số 10)

Đường số 10 (Vành Đai vào tới đường số 11)

Đường số 11 (đường số 6 tới đường số 10)

Đường số 12A (Đường số 3B tới đường số 7)

Đường số 14 (Vành đai vào tới đường số 7)

Đường số 16 (Vành đai ttrong tới đường số 7)

5.300

5.300

5.300

6.000

6.000

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

228

nhiều đường vào trung tâm dân sống Tân Bình

Đường số 1 (Nguyễn Văn Linh tới Vành Đai vào)

Đường số 2 (Nguyễn Văn Linh tới đường số 1)

Đường số 1B (đường số 8 tới đường số 10)

Đường số 1C (đường số 14 tới cuối đường)

Đường số 1D (đường số 14 tới đường số 16)

Đường số 1E (đường số 18 tới cuối đường)

Đường số 2 (đường số 1 tới đường số 3A)

Đường số 3 (đường số 1 tới đường số 6)

Đường số 3A (đường số 2, số 4 tới đường số 10)

Đường số 3B (đường số 14 tới số 16)

Đường số 3C (đường số 1 tới đường số 18)

Đường số 4 (đường số 1 tới đường số 3A)

Đường số 6 (đường số 1 tới đường Vành Đai vào)

Đường số 6A (đường số 1 tới đường số 3)

Đường số 6 (đường số 1 tới đường Vành Đai vào)

Đường số 6A (đường số 1 tới đường số 3)

Đường số 8 (đường số 1 tới đường Vành Đai vào)

Đường số 10 (đường số 1 tới đường Vành Đai vào)

Đường số 12 (đường số 1 tới đường Vành Đai vào)

Đường số 16 (đường số 1 tới đường Vành Đai vào)

Đường số 14 (đường số 1 tới đường Vành Đai vào)

Đường số 18 (đường số 1 tới đường Vành Đai vào)

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

 

229

Đường Vành Đai vào

Đường Vành Đai vào (Nguyễn Văn Linh tới đường số 1)

6.000

 

230

nhiều đường vào trung tâm dân sống Hồng Quang

Đường số 3 (Nguyễn Văn Linh tới đường số 10)

Đường số 3A (đường số 10 tới đường số 2)

Đường số 10 (đường số 5 tới đường số 1)

Đường số 4 (đường số 5 tới đường số 1)

Đường số 1 (đường Nguyễn Văn Linh tới đường số 2)

Đường số 2 (đường số 5 tới đường số 1)

Đường số 16 (đường số 5 tới đường số 1)

Đường số 16A (đường số 5 tới đường số 3)

Đường số 14E (đường số 5 tới đường số 14A)

Đường số 14A (đường số 16 tới đường số 14)

Đường số 14C (đường số 14E tới đường số 14)

Đường số 14D (đường số 14C tới đường số 14)

Đường số 14 (đường số 1 tới đường số 5)

Đường số 12E (đường số 1 tới đường số 5)

Đường số 12C (đường số 12E tới đường số 12)

Đường số 12D (đường số 12E tới đường số 12C)

Đường số 12A (đường số 12E tới đường số 12B)

Đường số 12B (đường số 12E tới đường số 12)

Đường số 12 (đường số 1 tới đường số 5)

Đường số 1A (đường số 10 tới đường số 8)

Đường số 8 (đường số 1 tới đường số 5)

Đường số 6C (đường số 3A tới đường số 3B)

Đường số 6D (đường số 6 tới đường số 5)

Đường số 3B (đường số 8 tới đường số 2)

Đường số 6E (đường số 6D tới đường số 6)

Đường số 6A (đường số 6B tới đường số 6B)

Đường số 4A (đường số 1 tới đường số 3A)

Đường số 2D (đường số 1 tới đường số 5)

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

 
Tham Khảo Thêm  update tiến độ dự án công trình hạng sang The Marq Quận 1 tháng 3/2021

231

nhiều đường vào trung tâm dân sống An Phú Tây

Đường số 13 (An Phú Tây – Hưng Long tới đường số 2)

Đường số 21 (An Phú Tây – Hưng Long tới đường số 2)

Đường số 4 (đường số 1 tới ranh phía Tây)

Đường số 14 (đường số 13 tới ranh phía Tây)

Đường số 24 (đường số 1 tới ranh phía Tây)

Đường số 1 (An Phú Tây – Hưng Long tới đường số 2)

Đường số 3 (An Phú Tây – Hưng Long tới đường số 16)

Đường số 5 (đường số 4 tới đường số 10)

Đường số 7 (An Phú Tây – Hưng Long tới đường số 24)

Đường số 9 (đường số 10 tới đường số 16)

Đường số 11 (đường số 6 tới đường số 8)

Đường số 15 (An Phú Tây – Hưng Long tới đường số 28)

Đường số 17 (đường số 6 tới đường số 24)

Đường số 19 (đường số 24 tới đường số 32)

Đường số 23 (đường số 24 tới đường số 32)

Đường số 25 (đường số 14 tới đường số 22)

Đường số 27 (đường số 6 tới đường số 12)

Đường số 29 (đường số 2 tới đường số 32)

Đường số 31 (An Phú Tây – Hưng Long tới đường số 14)

Đường số 2 (đường số 1 tới đường số 29)

Đường số 6 (đường số 5 tới đường số 29)

Đường số 8 (đường số 5 tới đường số 11)

Đường số 10 (đường số 1 tới đường 13)

Đường số 12 (đường số 17 tới đường số 29)

Đường số 16 (đường số 1 tới đường số 13)

Đường số 18 (đường số 29 tới đường số 31)

Đường số 20 (đường số 3 tới đường số 13)

Đường số 22 (đường số 17 tới đường số 31)

Đường số 26 (đường số 3 tới đường số 7)

Đường số 28 (đường số 15 tới đường số 19)

Đường số 30 (đường số 29 tới đường số 31)

Đường số 31 (đường số 15 tới đường số 31)

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

 

232

Cây Cám 2 (Vĩnh Lộc B)

Liên ấp 1 – 2 – 3 tới ranh Quận Bình Tân

1.300

 

233

Liên ấp 1,2 (nhiều Phước)

Trọn đường

1.400

 

234

Đường 4C (nhiều Phước)

Trọn đường

400

 

235

Kinh Trung Ương

Vĩnh Lộc tới ranh huyện Hóc Môn

1.200

 

236

Đường Kinh 10 Giảng

Bình Trường tới Miếu Ông Đá

1.500

 

237

Kinh 11 (Tân Nhựt)

Láng Le – Bàu Cò tới Kinh C

900

 

238

Đê số 1 (Tân Nhựt)

Trương Văn nhiều tới Tân Long

1.100

 

239

Đê số 3 (Tân Nhựt)

Đê số 2 tới Bà Tỵ

900

 

240

Đê số 4 (Tân Nhựt)

Đê số 2 tới Bà Tỵ

900

 

241

Kinh 3 Thước

Trọn đường

800

 

242

Kinh 4 Thước

Trọn đường

800

 

243

Ổ Cu Kiến Vàng

Trọn đường

800

 

244

Láng Chả

Bông Văn Dĩa tới Nguyễn Đình Kiên

1.100

 

245

Bà Tỵ (Lương Khánh Thiện)

Trương Văn nhiều tới Tân Long

1.100

 

246

Bà Miêu

Lương Ngang tới Sáu Oánh

800

 

247

Ông Đức

Đê số 1 tới đê số 2

900

 

248

Kinh Tắc

Trọn đường

800

 

249

Võ Trần Chí

Nút giao thông Chợ Đệm tới ranh xã Tân kiên – Tân Nhựt

Ranh xã Tân kiên – Tân Nhựt tới Trần Đại Nghĩa

1.500

1.500

 

250

Liên tổ 5 – 8 (ấp 2)

Trần Đại Nghĩa tới Khuất Văn Bức

3.290

 

251

Nhánh rẽ Dương Đình Khúc (Tân Kiên)

Dương Đình Khúc tới cống Tân Kiên

1.610

 

252

Đường ấp 2 nối dài (An Phú Tây)

An Phú Tây – Hưng Long tới ranh xã Tân Qúy Tây

1.680

 

253

Đường Đê Bao Rạch Cầu Già (An Phú Tây)

An Phú Tây – Hưng Long tới trung tâm dân sống An Phú Tây 47ha

1.680

 

254

Nhánh 11 Đường Chùa (An Phú Tây)

Đường Chùa tới đường cụt

840

 

255

Cầu Ông Chiếm (Quy Đức)

Quy Đức (Nguyễn Văn Thê) tới Hóc Hưu

560

 

256

Liên xã Tân Kim – Quy Đức (Quy Đức)

Đoàn Nguyễn Tuấn tới ranh xã Tân Kim – Cần Giuộc

1.010

 

257

Đường Ông Niệm (xã Phong Phú)

Quốc lộ 50 tới cầu Ông Niệm

5.460

 

258

Đường Xương Cá 1 (xã Phong Phú)

Quốc lộ 50 tới thửa 48 tờ 77 (BĐĐC)

5.460

 

259

Đường Xương Cá 2 (xã Phong Phú)

Quốc lộ 50 tới thửa 81 tờ 84 (BĐĐC)

5.460

 

260

Hẻm Huy Phong (xã Phong Phú)

Quốc lộ 50 tới đường cụt

5.460

 

261

Hẻm văn phòng ấp 5 (xã Phong Phú)

Quốc lộ 50 tới đường cụt

5.460

 

262

Hẻm Thành Nhân (xã Phong Phú)

Quốc lộ 50 tới đường cụt

5.460

 

263

Đường kênh Rau Răm (Bình Lợi)

Vườn Thơm tới ranh tỉnh Long An

1.050

 

 264

Đường 1B (Vĩnh Lộc B)

Vĩnh Lộc tới đường 6A

2.170

 

 265

Đường 1C (Vĩnh Lộc B)

Lại Hùng Cường tới kênh liên vùng

2.170

 

266

Đường liên ấp 1,2 (Vĩnh Lộc B)

Liên ấp 1 – 2 -3 (Bến Lội) tới rạch Cầu Suối

1.120

 

267

Đường 6C (Vĩnh Lộc B)

Vĩnh Lộc tới đường 6A

2.030

 

268

Đường 6D (Vĩnh Lộc B)

Lại Hùng Cường tới kênh liên vùng

1.190

 

269270

Đường đê bao ấp 5 (Vĩnh Lộc B)

Vĩnh Lộc tới đường 20 ấp 5

2.030

 

271

Đường đê bao ấp 2,3 (Vĩnh Lộc B)

Võ Văn Vân

2.170

 

272

Đường 5A (Vĩnh Lộc B)

Vĩnh Lộc tới kinh Trung Ương

2.030

 

273

Đường 4A (Vĩnh Lộc B)

Võ Văn Vân tới rạch Cầu Suối 

2.170

 

274

Đường tổ 7 – tổ 2, ấp 1 (Tân Qúy Tây)

Tổ 7, ấp 1 tới tổ 2, ấp 1

910

 

275

Đường 15 – tổ 16, ấp 1 (Tân Qúy Tây)

Tổ 15, ấp 1 tới tổ 16, ấp 1

910

 

276

Đường mương 5 Suốt, ấp 1 (Tân Qúy Tây)

Tổ 17, ấp 1 tới tổ 15, ấp 1

490

 

277

Đường tổ 13, 14, 16 ấp 1 (Tân Qúy Tây)

Tổ 13, ấp 1 tới tổ 16, ấp 1

490

 

278

Đường số 3 – tổ 5, ấp 4 (Tân Qúy Tây)

Tổ 3, ấp 1 tới tổ 5, ấp 1

910

 

279

Đường Sáu Đào – An Phú Tây (Tân Qúy Tây)

Tổ 13, ấp 3 tới xã An Phú Tây

490

 

280

Hẻm số 8 (Phạm Văn Hai)

Vĩnh Lộc tới ranh Vĩnh Lộc B

1.820

 

281

Hẻm số 17 (Phạm Văn Hai)

Trần Văn Giàu tới ấp 1,2 

1.820

 

282

Hẻm số 29 (Phạm Văn Hai)

Trần Văn Giàu tới lô B, ấp 2

1.820

 

283

Hẻm số 31 (Phạm Văn Hai)

Trần Văn Giàu tới lô B, ấp 2

1.820

 

284

Hẻm số 45 (Phạm Văn Hai)

Trần Văn Giàu tới lô B, ấp 4

1.820

 

285

Hẻm số 51 (Phạm Văn Hai)

Trần Văn Giàu tới lô B, ấp 5

1.820

 

286

Hẻm số 58 (Phạm Văn Hai)

Trần Văn Giàu tới lô B, ấp 3

1.820

 

287

Hẻm số 59 (Phạm Văn Hai)

Trần Văn Giàu tới lô B, ấp 3

1.820

 

288

Hẻm số 8 (Phạm Văn Hai)

Trần Văn Giàu tới lô B, ấp 3

1.820

 

289

Hẻm số 91 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

290

Hẻm số 92 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

291

Hẻm số 91 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

292

Hẻm số 94 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

293

Hẻm số 95 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

294

Hẻm số 96 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

295

Hẻm số 97 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

296

Hẻm số 98 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

297

Hẻm số 99 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

298

Hẻm số 100 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 

299

Hẻm số 101 (Phạm Văn Hai)

Thanh Niên tới lô B, ấp 3

1.050

 Cảm ơn nhiều quý người tiêu dùng đãn đọc nội dung bài viết: Bảng giá cả trung tâm đất huyện Bình Chánh thời điểm 2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *