Quy Hoạch

Bố trí tái định cư làm dự án kcn tại xã hố nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Điều 28 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ quy định việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (lập khu tái định cư) là: “Việc xây dựng khu tái định cư phải quy hoạch theo dự án đầu tư và phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng”.

Tuy nhiên, việc
tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật
Khu công nghiệp Hố Nai (Dự án KCN) tại xã Hố Nai 3 và xã Bắc Sơn, huyện
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai lại không như vậy…


Xem Thêm : “Nhức nhối” cốt nền đô thị: Hãy xem những người có trách nhiệm nói gì?

Xem Thêm : Hơn 2.500 tỉ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Long An

Bạn Đang Xem: Bố trí tái định cư làm dự án kcn tại xã hố nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Mượn gió bẻ măng


Xem Thêm : “Nhức nhối” cốt nền đô thị: Hãy xem những người có trách nhiệm nói gì?

Xem Thêm : Hơn 2.500 tỉ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Long An

Bạn Đang Xem: Bố trí tái định cư làm dự án kcn tại xã hố nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Tại các Quyết định 278/QĐ-TTg ngày
8-4-1998 của Thủ tướng Chính phủ (về việc lập và phê duyệt Dự án KCN) và
Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 23-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ (về việc
xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Dự án KCN (giai đoạn 1) quyết
định: “Thu hồi đất tại xã Hố Nai 3 và xã Bắc Sơn”. Tại Quyết định số
81/QĐ-CT-UBT ngày 14-1-2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai “phê chuẩn
phương án đền bù (đợt 1) do thu hồi đất để xây dựng và kinh doanh hạ
tầng kĩ thuật Dự án KCN (giai đoạn 1)” có danh sách các hộ dân kèm theo.
Danh sách này có 26 hộ dân thuộc xã Bắc Sơn (trong đó có các hộ Đoàn
Nhật Bản, Nguyễn Thị Phượng, Đoàn Nhật Ấn, Vũ Quang Thái…), có chuyện
“Mượn gió bẻ măng” khiến 4 hộ dân khiếu nại, yêu cầu được giải thích vì
sao?


Xem Thêm : “Nhức nhối” cốt nền đô thị: Hãy xem những người có trách nhiệm nói gì?

Xem Thêm : Hơn 2.500 tỉ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Long An

Bạn Đang Xem: Bố trí tái định cư làm dự án kcn tại xã hố nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Đền bù trái với Nghị định của Chính phủ


Xem Thêm : “Nhức nhối” cốt nền đô thị: Hãy xem những người có trách nhiệm nói gì?

Xem Thêm : Hơn 2.500 tỉ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Long An

Bạn Đang Xem: Bố trí tái định cư làm dự án kcn tại xã hố nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày
4-11-1998 của Bộ Tài chính (hướng dẫn thi hành Nghị định số
22/1998/NĐ-CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ), hệ số K để tính giá trị đền
bù, có hai phương pháp: a- Nếu trong khu vực đất bị giải tỏa chưa có
giá trị chuyển nhượng thực tế (chưa có giá thị trường), thì hệ số K được
xác định theo khả năng sinh lợi của đất: Hệ số K = Giá trị đất theo khả
năng sinh lợi/ Giá đất do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành; b- Nếu trong khu
vực đất bị giải tỏa, có giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế ở địa phương (có
giá thị trường) thì hệ số K được xác định theo giá thị trường tại thời
điểm đó. Hệ số K = Giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế địa phương (giá thị
trường)/ Giá đất do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.


Bố trí tái định cư làm dự án kcn tại xã hố nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Bà Đỗ Thị Lan, ngụ tại 292 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom tại phần đất đã giao cho Ban quản lí dự án để chờ đợi ngày nhận nền đất TĐC.


Thế
nhưng, các hộ dân thuộc Dự án KCN (kể cả 26 hộ dân trên) không được
nhận tiền đền bù theo cách tính hệ số K. Cụ thể: Bồi thường đợt 3, giai
đoạn 1 của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số
2336/QĐ-CT-UBT ngày 7-8-2003, phê chuẩn phương án bồi thường, áp dụng hệ
số K (theo cách tính a nói trên) để đền bù cho các hộ dân với giá
10.000 đồng/ m2 đất thu hồi. Trong khi, cùng ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn,
có bà Trương Thị Lan đã chuyển nhượng QSDĐ 250 m2 đất nông nghiệp cho
ông Nguyễn Văn Vụ theo giá thị trường là 23 triệu đồng, bình quân 92.000
đồng/m2 (sang nhượng ngày 7-1-2003, được UBND xã Bắc Sơn chứng thực).
Như vậy, các hộ dân không được áp dụng hệ số K (cách tính b) như quy
định của Chính phủ.

Treo đầu dê, bán thịt chó


Xem Thêm : “Nhức nhối” cốt nền đô thị: Hãy xem những người có trách nhiệm nói gì?

Xem Thêm : Hơn 2.500 tỉ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Long An

Bạn Đang Xem: Bố trí tái định cư làm dự án kcn tại xã hố nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Tại Quyết định số 2336/QĐ-CT-UBT ngày
7-8-2003, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đề cập đến việc đền bù, “quên”
không giải quyết việc bố trí tái định cư (TĐC), nên phát sinh khiếu
nại. Phòng hạ tầng kinh tế (huyện Trảng Bom) tổ chức họp dân. Tại buổi
họp, ý kiến chung của các hộ dân: “yêu cầu có đất TĐC rồi mới giao đất”;
Hội đồng bồi thường trả lời: “Về vị trí đất TĐC từ giáp ranh Trường
Tiểu học Diên Hồng đến quán ông Hiền (khoảng 5ha, kèm theo sơ đồ chưa
được phê duyệt); đối với các hộ dân TĐC sẽ được nhận tiền thuê nhà với
mức 600.000 đồng/ tháng/ 6tháng” (Biên bản họp dân ngày 25-3-2005, lập
tại Văn phòng Hội đồng bồi thường huyện Trảng Bom).


Xem Thêm : “Nhức nhối” cốt nền đô thị: Hãy xem những người có trách nhiệm nói gì?

Xem Thêm : Hơn 2.500 tỉ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Long An

Bạn Đang Xem: Bố trí tái định cư làm dự án kcn tại xã hố nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Tuy nhiên, các hộ dân không được nhận
nền đất TĐC theo như Biên bản họp dân ngày 25-3-2005. Bà Đỗ Thị Lan, ngụ
tại 292 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom cho biết: “Căn cứ cam
kết của Hội đồng Bộ trưởng, tôi đã nhận tiền thuê nhà và giao mặt bằng
cho Ban quản lí dự án để chờ ngày nhận nền đất TĐC tại chỗ (tại khu đất
5ha); nhưng tôi hoàn toàn thất vọng, Quyết định số 2618/QĐ.UBND ngày
15-3-2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai “Chấp thuận chủ trương và giới
thiệu địa điểm cho Công ty Cổ phần KCN Hố Nai lập thủ tục đầu tư khu
TĐC tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom” đã như “gáo nước lạnh” dội lên đầu
bà con chúng tôi. Theo quyết định này, vị trí khu đất TĐC là nơi khác,
không phải tại khu đất “khoảng 5 ha” trên. Chẳng lẽ, đây lại là chuyện
“treo đầu dê bán thịt chó”? là sự “lường gạt” hay là việc “lộng quyền”
của Hội đồng bồi thường? Hiện giờ, chúng tôi đang khắc khoải trông chờ
từng giờ, từng ngày để được trông thấy tờ bản đồ tỉ lệ 1/5000 kèm theo
Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 23-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ; không hiểu
tại sao, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp này của chúng tôi không được
giải quyết? Chúng tôi không được biết, thì lấy gì để bàn, để làm và để
kiểm tra?”.


Xem Thêm : “Nhức nhối” cốt nền đô thị: Hãy xem những người có trách nhiệm nói gì?

Xem Thêm : Hơn 2.500 tỉ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Long An

Bạn Đang Xem: Bố trí tái định cư làm dự án kcn tại xã hố nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Thay lời kết


Chúng tôi xin trích đăng nội dung đơn
của ông Vũ Quang Thái (một trong bốn hộ dân trên): “Để bảo đảm quyền lợi
và nghĩa vụ của công dân, tôi yêu cầu công khai quyết định thu hồi diện
tích đất, vì đất của tôi và gia đình có số lô, số thửa, diện tích, tên
người sử dụng đã được Sở Địa chính lập ngày 6-8-1999 tại tờ bản đồ số
53; công khai quyết định phê duyệt (của Chính phủ hoặc UBND tỉnh) đầu tư
dự án, thành lập KCN Hố Nai; công khai bản đồ địa chính khu đất KCN Hố
Nai có ghi rõ mốc giới cụ thể ở trên thực địa? Công khai phương án bồi
thường tổng thể, TĐC, giải tỏa mặt bằng cho gần 40ha đất thuộc tổ 1 ấp
Phú Sơn (trong tổng diện tích này có một nghĩa trang của Giáo xứ Phú Sơn
với gần 300 phần mộ là người thân yêu của chúng tôi nằm đây và của một
nhánh Dòng tu Daminh Tam Hiệp).

Nguồn: https://hanhomesno08maichitho.com
Danh mục: Quy Hoạch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button