ĐK chuyển đổi khu đất trồng cây nhiều năm lên thổ cư

Quý vị đang được được được đọc nội dung nội dung nội dung bài viết: ĐK chuyển đổi trung tâm trung tâm khu đất trồng cây nhiều năm lên thổ cư

Thắc mắc của nhiều quý vị đọc Hanhomesno xuất hiện nay trên nội dung:
Tôi sống Bình Thuận, xuất hiện nay trên mảnh trung tâm trung tâm khu đất trồng cây nhiều năm diện tích S S S 2.335mét vuông, sống giữa trung tâm số lượng số lượng dân sinh sống sầm uất, xung vòng vòng xung quanh đều xuất hiện nay trên thể lên thổ cư được.

Ngày này tôi muốn chuyển đổi trung tâm trung tâm khu đất trồng cây nhiều năm lên thổ cư, tôi xuất hiện nay trên hỏi cán bộ TNMT huyện thì được vấn đáp trung tâm trung tâm khu đất sống ngoài thiết lập nên không lên thổ cư được. Luật sư tới hỏi, ĐK sở dĩ lên thổ cư là thế nào? Những hồ nước nước nước sơ thủ tục nguy được mang lại? Nếu như như như tôi tách ra nhiều nền nhỏ thì xuất hiện nay trên được lên thổ cư không? Mong luật sư giải đáp trợ trợ trợ giúp. Xin cảm ơn.

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cư

hoatieungu90@…

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Doanh nghiệp luật TNHH Đức An vấn đáp nhiều quý vị như sau:

Theo quy định trên Điều 52 Luật trung tâm trung tâm khu đất đai năm 2013 thì căn cứ sở dĩ tới phép chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất:

1. Kế hoạch sử dụng trung tâm trung tâm khu đất hàng năm của được được mang lại huyện tiếp tục được cơ quan nhà nước xuất hiện nay trên thẩm quyền phê duyệt.

2. Thị hiếu sử dụng trung tâm trung tâm khu đất thể hiện nay trên trên vào dự án công trình dự án công trình dự án công trình xây dựng dựng dự án công trình dự án công trình, đơn xin giao trung tâm trung tâm khu đất, thuê trung tâm trung tâm khu đất, chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất.

Theo đó, căn cứ sở dĩ tới phép chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất diện tích S S S trung tâm trung tâm khu đất nông nghiệp của nhiều quý vị là kế hoạch sử dụng trung tâm trung tâm khu đất hàng năm của được được mang lại huyện tiếp tục được cơ quan nhà nước xuất hiện nay trên thẩm quyền phê duyệt và thị hiếu sử dụng trung tâm trung tâm khu đất thể hiện nay trên trên vào đơn chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 57, Luật trung tâm trung tâm khu đất đai năm 2013 quy định về chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất:

1. Những trường hợp chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất phải được phép của cơ quan nhà nước xuất hiện nay trên thẩm quyền gồm:

d) Chuyển trung tâm trung tâm khu đất nông nghiệp sang trung tâm trung tâm khu đất phi nông nghiệp;

2. Khi chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất theo quy định trên khoản 1 Điều này thì người tiêu sử dụng trung tâm trung tâm khu đất phải thực hiện nay trên trên trọng trách trung tâm trung tâm trung tâm tài chính theo quy định của pháp lý; chính sách sử dụng trung tâm trung tâm khu đất, quyền và trọng trách của người tiêu sử dụng trung tâm trung tâm khu đất được vận dụng theo loại trung tâm trung tâm khu đất sau thời hạn được chuyển tiềm năng sử dụng.

Như vậy, nhiều quý vị muốn chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất từ trung tâm trung tâm khu đất trồng cây nhiều năm sang trung tâm trung tâm khu đất thổ cư nhiều quý vị phải được sự tới phép của cơ quan nhà nước xuất hiện nay trên thẩm quyền và phải thực hiện nay trên trên trọng trách trung tâm trung tâm trung tâm tài chính theo quy định.

Thủ tục chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất được quy định trên Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định liên quan thi hành một vào những vào những điều của luật trung tâm trung tâm khu đất đai như sau:

Điều 69. Trình tự, thủ tục tới phép chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất

1. Người tiêu sử dụng trung tâm trung tâm khu đất nộp đơn xin phép chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất kèm theo Giấy chứng nhận tới cơ quan tài nguyên và thị trường.

2. Cơ quan tài nguyên và thị trường xuất hiện nay trên trách nhiệm thẩm tra hồ nước nước nước sơ; xác minh thực địa, thẩm định thị hiếu chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất; phía dẫn người tiêu sử dụng trung tâm trung tâm khu đất thực hiện nay trên trên trọng trách trung tâm trung tâm trung tâm tài chính theo quy định của pháp lý; trình Ủy ban nhân dân được được mang lại xuất hiện nay trên thẩm quyền quyết định tới phép chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất; lãnh đạo update, chỉnh lý hạ tầng dữ liệu trung tâm trung tâm khu đất đai, hồ nước nước nước sơ địa chính.

Thủ tục, hồ nước nước nước sơ chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất:

Người tiêu sử dụng trung tâm trung tâm khu đất xuất hiện nay trên thị hiếu chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất phải nộp 01 bộ hồ nước nước nước sơ, gồm xuất hiện nay trên:

• Đơn xin phép chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất;

• Đơn đăng ký biến động trung tâm trung tâm khu đất đai, tài sản nối tiếp với trung tâm trung tâm khu đất theo Mẫu số 09/ĐK phát hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

• Giấy chứng nhận quyền sử dụng trung tâm trung tâm khu đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng trung tâm trung tâm khu đất, quyền sở hữu nhà sống và tài sản khác nối tiếp với trung tâm trung tâm khu đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sống và quyền sử dụng trung tâm trung tâm khu đất sống.

Hồ nước nước nước sơ nộp trên Phòng Đăng ký trung tâm trung tâm khu đất đai nơi xuất hiện nay trên trung tâm trung tâm khu đất.

Như vậy, sở dĩ làm thủ tục chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất từ trung tâm trung tâm khu đất nông nghiệp trồng cây nhiều năm lên trung tâm trung tâm khu đất thổ cư nhiều quý vị phải được phép của cơ quan nhà nước xuất hiện nay trên thẩm quyền. Nếu như như như trung tâm trung tâm khu đất nhà nhiều quý vị không thuộc thiết lập, không xuất hiện nay trên kế hoạch sử dụng trung tâm trung tâm khu đất thổ cư thì không đủ ĐK chuyển tiềm năng sử dụng trung tâm trung tâm khu đất.

Tham Khảo Thêm  10 căn hộ Vinhomes Central Park giá bán tốt trên HanhomesnoCảm ơn nhiều quý vị đãn đọc nội dung nội dung nội dung bài viết: ĐK chuyển đổi trung tâm trung tâm khu đất trồng cây nhiều năm lên thổ cưUSDUSDUSDUSDUSDUSD

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *