Chủ Nhật, Tháng Chín 26, 2021
Google search engine
HomeKiến ThứcĐiều kiện để được cấp giấy phép xây dựng tạm?

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng tạm?

Các bạn đang được đọc nội dung bài viết: ĐK sở dĩ được cung cấp giấy phép xây dựng dựng tạm?

Xin hỏi luật sư, giấy phép xây dựng dựng tạm là gì? ĐK sở dĩ được cung cấp giấy phép xây dựng dựng tạm?

ThS-LS Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Doanh nghiệp Luật TNHH Đức An vấn đáp:

Luật Xây dựng dựng 2014 sửa đổi 2020 trên Điều 3. Giải ưa thích từ ngữ

18. Giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn là giấy phép xây dựng dựng cung cấp mang lại xây dựng dựng dự án công trình, nhà sống riêng lẻ được sử dụng vào thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện tại thiết kế xây dựng dựng.

Luật Xây dựng dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung cập nhật năm 2020 quy định về cung cấp Giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn như sau:

Điều 94. ĐK cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn

1. ĐK cộng đồng cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn gồm:

a) Thuộc trung tâm vực xuất hiện thiết kế phân trung tâm xây dựng dựng, thiết kế phân trung tâm xây dựng dựng trung tâm tác dụng hoặc thiết kế liên quan, thiết kế liên quan xây dựng dựng trung tâm tác dụng sẽ được cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng không thực hiện tại và không xuất hiện quyết định tịch thu khu đất của cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền;

b) Phù phù hợp với quy mô dự án công trình do UBND cung cấp tỉnh quy định mang lại từng trung tâm vực và thời hạn tồn trên của dự án công trình theo kế hoạch thực hiện tại thiết kế phân trung tâm xây dựng dựng, thiết kế phân trung tâm xây dựng dựng trung tâm tác dụng hoặc thiết kế liên quan, thiết kế liên quan xây dựng dựng trung tâm tác dụng sẽ được cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù phù hợp với mục tiêu sử dụng khu đất được xác định trên hợp đồng hợp pháp về khu đất đai của người ý kiến đề xuất cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn;

d) Khi hết thời hạn tồn trên của dự án công trình ghi vào giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn và cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền xuất hiện quyết định tịch thu khu đất, nhà dự án ký kết tự phá dỡ dự án công trình, nếu như không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu toàn bộ chi phí mang lại việc phá dỡ.

Trường hợp quá thời hạn này mà thiết kế xây dựng dựng không thực hiện tại được, nhà dự án được tiếp tục sử dụng dự án công trình mang lại tới khi cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền xuất hiện quyết định tịch thu khu đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện tại theo quy định của pháp lý về khu đất đai.

2. Công trình xây dựng xây dựng dựng được cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn phải đáp ứng nhu cầu ĐK quy định trên khoản 1 Điều này và nhiều khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

3. Nhà sống riêng lẻ được cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn phải đáp ứng nhu cầu ĐK quy định trên khoản 1 Điều này và nhiều điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

4. Khái niệm dự án công trình xây dựng dựng, nhà sống riêng lẻ được cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn, khi hết thời hạn tồn trên của dự án công trình ghi vào giấy phép xây dựng dựng mà thiết kế xây dựng dựng xuất hiện điều hòa nối dài kế hoạch thực hiện tại thì cơ quan sẽ cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện trách nhiệm thông tin về việc gia hạn thời hạn tồn trên của dự án công trình. Trường hợp nhà dự án tiếp tục xuất hiện thị hiếu xây dựng dựng mới hoặc sửa chữa thay thế, cải tạo ra thì thực hiện tại cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn theo thời hạn của thiết kế xây dựng dựng điều hòa.

5. Khái niệm dự án công trình xây dựng dựng, nhà sống riêng lẻ thuộc trường hợp quy định trên điểm a khoản 1 Điều này và sẽ xuất hiện kế hoạch sử dụng khu đất hàng năm của cung cấp huyện thì không cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn mang lại việc xây dựng dựng mới mà chỉ cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn sở dĩ sửa chữa thay thế, cải tạo ra.

Trường hợp sau 03 năm Tính từ lúc ngày công bố kế hoạch sử dụng khu đất hàng năm của cung cấp huyện, cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền không xuất hiện quyết định tịch thu khu đất hoặc không mang lại phép chuyển mục tiêu sử dụng khu đất theo kế hoạch sử dụng khu đất hàng năm của cung cấp huyện sẽ được đưa ra mà không điều hòa, hủy bỏ hoặc xuất hiện điều hòa, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều hòa, hủy bỏ kế hoạch sử dụng khu đất hàng năm của cung cấp huyện thì người tiêu dùng khu đất được quyền ý kiến đề xuất cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn theo quy định trên khoản 2 và khoản 3 Điều này.”.

Căn cứ theo quy định trên, khái niệm nhà Thuộc trung tâm vực xuất hiện thiết kế phân trung tâm xây dựng dựng, thiết kế phân trung tâm xây dựng dựng trung tâm tác dụng hoặc thiết kế liên quan, thiết kế liên quan xây dựng dựng trung tâm tác dụng sẽ được cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng không thực hiện tại và không xuất hiện quyết định tịch thu khu đất của cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền thì được cung cấp Giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn.

Khái niệm dự án công trình xây dựng dựng, nhà sống riêng lẻ thuộc trường hợp quy định trên điểm a khoản 1 Điều này và sẽ xuất hiện kế hoạch sử dụng khu đất hàng năm của cung cấp huyện thì không cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn mang lại việc xây dựng dựng mới mà chỉ cung cấp giấy phép xây dựng dựng xuất hiện thời hạn sở dĩ sửa chữa thay thế, cải tạo ra.

Tham Khảo Thêm  Căn hộ bàn giao thô gồm những gì?
Tham Khảo Thêm  Căn hộ bàn giao thô gồm những gì?Cảm ơn quý vị đãn đọc nội dung bài viết: ĐK sở dĩ được cung cấp giấy phép xây dựng dựng tạm?

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Phản hồi gần đây