Quy Hoạch

Đồng Tháp: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

CafeLand – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 114/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh Đồng Tháp.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Đồng Tháp là 337.695 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 265.947 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 71.748 ha, Đất khu bảo tồn thiên nhiên 7.313 ha, Đất đô thị 18.309 ha.

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 23.875 ha, Đất khu công nghiệp có diện tích 2.272 ha, Đất ở đô thị có diện tích 2.500 ha, Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp diện tích 487 ha,…

Bạn Đang Xem: Đồng Tháp: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, chuyển mục đích sử dụng 9.849 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Xem Thêm : Ninh Thuận tìm chủ cho khu đô thị mới hơn 1.400 tỉ bên bờ sông Dinh

Qua Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển cồng nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đât sản xuât kinh doanh phi nông nghiệp.

Nguồn: https://hanhomesno08maichitho.com
Danh mục: Quy Hoạch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button