Quy Hoạch

Sóc Trăng công bố vị trí 24 quy hoạch khu đô thị để chọn nhà tài trợ kinh phí

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt Danh mục 24 quy hoạch xây dựng để tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện:

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cù Lao Dung, diện tích khoảng 26.482ha. Phía Tây Bắc giáp sông Hậu; Đông Bắc giáp sông Hậu; Đông Nam giáp cửa sông Định An, cửa sông Trần Đề và biển Đông.

Quy hoạch phân khu khu vực phát triển phía Đông của thành phố Sóc Trăng:

Quy hoạch phân khu khu vực phát triển phía Đông sông Saintard, diện tích khoảng 1.090ha. Phía Đông giáp đất nông nghiệp thuộc xã Tân Thạnh, huyện Long Phú; Tây và Tây Bắc giáp sông Saintard, Phân khu 8C và phân khu 5F thành phố Sóc Trăng; Nam giáp Đường huyện 28; Bắc và Đông Bắc giáp đất nông nghiệp thuộc xã Châu Khánh và Tân Hưng huyện Long Phú.

Quy hoạch chi tiết các khu vực phát triển của Thành phố Sóc Trăng:

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 9, phường 9 thành phố Sóc Trăng, diện tích khoảng 86ha. Phía Đông giáp kênh 3/2; Tây giáp kênh Cô Bắc; Nam giáp đường trục tôm – lúa; Bắc giáp kênh Quản Khuôn.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 15 thuộc phường 3 và phường 10 thành phố Sóc Trăng, diện tích khoảng 294ha. Phía Bắc giáp hẻm 567 phường 3; Tây giáp đường Trần Hưng Đạo; Nam giáp đường An Dương Vương; Đông giáp đường D4a (theo Quy hoạch phân khu số 3B phường 3) và đường Văn Ngọc Chính.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 16, phường 7 thành phố Sóc Trăng, diện tích khoảng 187ha. Phía Đông Bắc giáp sông Maspero; Đông Nam giáp Quốc lộ 1 (nay là đường Võ Văn Kiệt); Tây Nam giáp đường Nam Kỳ Khở Nghĩa; Tây Bắc giáp tuyến tránh Quốc lộ 1.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 17, Phú Hữu – Bãi Xàu, diện tích khoảng 274ha. Phía Đông Bắc giáp Đường huyện 28; Tây Bắc giáp sông Đinh; Tây Nam giáp Đường 934B (theo Quy hoạch chung); Đông Nam giáp đất nông nghiệp thuộc xã Tân Thạnh, huyện Long Phú và rạch Mương Khai.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 18, Phú Hữu – Bãi Xàu, diện tích khoảng 278ha. Phía Đông giáp kênh Hàm Trinh và đất nông nghiệp thuộc xã Tân Thạnh, huyện Long Phú; Tây giáp đất nông nghiệp thuộc xã Tân Thạnh, huyện Long Phú và rạch Mương Khai; Nam giáp Đường tỉnh 934B (theo Quy hoạch chung); Bắc giáp Đường huyện 28.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 19, Phú Hữu – Bãi Xàu, diện tích khoảng 215ha. Phía Đông Bắc giáp Đường 934B (theo Quy hoạch chung); Tây Bắc giáp sông Đinh; Tây Nam giáp kênh thủy lợi; Đông Nam giáp kênh Mương Tra.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 20, Phú Hữu – Bãi Xàu, diện tích khoảng 193ha. Phía Đông Bắc giáp Đường 934B (theo Quy hoạch chung); Tây Bắc giáp kênh Mương Tra; Tây Nam giáp kênh thủy lợi; Đông Nam giáp đất nông nghiệp.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 21, phường 5, diện tích khoảng 128ha. Phía Đông Bắc giáp đất nông nghiệp và đất dân cư hiện hữu; Tây Bắc giáp đất nông nghiệp và Cơ sở cai nghiện ma túy; Tây Nam giáp đất dân hiện hữu và Khu đô thị mới hồ nước ngọt; Đông Nam giáp đất dân hiện hữu và đất nông nghiệp.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 22, phường 5, diện tích khoảng 55ha. Phía Đông và Đông Nam giáp Đưởng 5C-8 (theo Quy hoạch chung); Tây giáp kênh thủy lợi; Tây Nam giáp đường Coluso; Bắc giáp kênh thủy lợi.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 23, phường 5, diện tích khoảng 45ha. Phía Đông Bắc giáp kênh thủy lợi; Tây Bắc giáp Đường 5C-8 (theo Quy hoạch phân khu số 5C, phường 5); Tây Nam giáp đường Coluso; Nam giáp đường Phạm Hùng; Bắc giáp đất nông nghiệp (Đường 5C-10 theo Quy hoạch phân khu số 5C, phường 5).

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 24, phường 8, diện tích khoảng 177ha. Phía Đông giáp kênh thủy lợi; Tây giáp Đường D3 (theo Quy hoạch chung phân khu số 8C, phường 8); Nam giáp đường Phạm Hùng; Bắc giáp kênh thủy lợi và đất nông nghiệp (Đường N9 theo Quy hoạch chung khu số 8C, phường 8).

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 25, phường 5, diện tích khoảng 130ha. Phía Đông giáp kênh thủy lợi; Tây giáp kênh thủy lợi; Tây Nam giá Đường 5D-2 (theo Quy hoạch phân khu số 5D, phường 5); Nam giáp kênh thủy lợi; Bắc giáp kênh thủy lợi.

Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội số 26, phường 7, diện tích khoảng 30ha. Phía Đông giáp kênh thủy lợi; Tây giáp Đường D7 (theo Quy hoạch phân khu số 7B, phường 7); Nam giáp Đường N2 (theo Quy hoạch phân khu số 7B, phường 7); Bắc giáp Quốc lộ 60.

Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội số 27, phường 7, diện tích khoảng 38ha. Phía Đông giáp Quốc lộ 60; Tây giáp Đường D8 (theo Quy hoạch phân khu số 7B, phường 7); Bắc giáp kênh thủy lợi (Đường N8 theo Quy hoạch phân khu số 7B, phường 7).

Ngoài ra, uyết định UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Danh mục điều chỉnh tên các quy hoạch xây dựng để tổ chức công khai lựa chọn nhà tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (theo Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng).

Quy hoạch chi tiết phường 3, Khu 1, thành phố Sóc Trăng được điều chỉnh tên thành Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 13, phường 3, thành phố Sóc Trăng.

Quy hoạch chi tiết phường 3, Khu 2, thành phố Sóc Trăng thành Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 10, phường 3, thành phố Sóc Trăng.

Quy hoạch chi tiết phường 3, Khu 3 thành tên Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 11, phường 3.

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị khu vực đường Dương Minh Quan, phường 3, thành Quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị số 14, phường 3.

Quy hoạch chi tiết phường 9, Khu 1, thành tên Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 5, phường 9.

Quy hoạch chi tiết phường 9, Khu 2 thành Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 6, phường 9.

Quy hoạch chi tiết phường 9, Khu 3 thành tên Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 7, phường 9.

Quy hoạch chi tiết phường 9, Khu 4 thành Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 8, phường 9.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới – Khu số 1, trị trần Mỹ Xuyên thuộc Mỹ Xuyên thành tên Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới số 12, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Ngày 11/3, Sở Xây dựng đã công bố Danh mục các quy hoạch xây dựng để tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Các đơn vị (tổ chức, cá nhân) có nhu cầu tài trợ gửi văn bản đề xuất về Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (địa chỉ: số 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để được tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, lựa chọn và cho chủ trương xác nhận nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch làm cơ sở triển khai các thủ tục lập quy hoạch chi tiết theo thông tin mời gọi.

Kinh phí tổ chức lập quy hoạch do nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch bố trí và không được nhà nước hoàn trả. 

Việc tài trợ là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi các quy hoạch nêu trên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không ưu tiên, không ưu đãi, không ràng buộc với việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

Xem Thêm : Ninh Bình sẽ có thêm Cụm công nghiệp Khánh Lợi rộng 63ha

Nguồn: https://hanhomesno08maichitho.com
Danh mục: Quy Hoạch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button