Tin Tức

Vì sao Quảng Ngãi gặp khó khi thu hồi dự án khu du lịch sinh thái Thiên Đàng?

Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng có nhiều sai phạm, nhưng việc thu hồi dự án gặp khó khăn khi chủ đầu tư không tự nguyện ngừng hoạt động và cũng không tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND về dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Kết luận thanh tra cho biết, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng trước đây do Công ty TNHH Thiên Đàng làm chủ đầu tư. Đến năm 2008, được đổi tên thành Công ty Cổ phần Thiên Đàng. Và đến năm 2015, Công ty này sáp nhập với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 18 vào ngày 2/7/2020.

Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào năm 2005, được điều chỉnh lần 1 ngày 9/10/2009, thời gian hoàn thành dự án là năm 2012. Dự án có tổng diện tích 106,57 ha; giai đoạn I đã được cấp đất hơn 32 ha. Theo báo cáo của nhà đầu tư tại thời điểm tháng 3/2021, kinh phí thực hiện dự án hơn 1.825 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra cho biết, từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 năm 2009 đến năm 2018, nhà đầu tư không thực hiện các hạng mục công việc theo tiến độ được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh. Giai đoạn 2 của dự án đã chậm tiến độ 60 tháng tính từ năm 2013 đến năm 2018 và không thuộc trường hợp giãn tiến độ đầu tư theo quy định và là đủ điều kiện để chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trong quá trình quản lý đầu tư sau cấp phép, Ban Quản lý cũng không thực hiện hết trách nhiệm, dù nhà đầu tư vi phạm pháp luật đầu tư nhưng không có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, không kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án 16 năm qua, nhà đầu tư chỉ mới triển khai giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động (vào năm 2006 – 2007) với diện tích sử dụng đất 324.722 m2; giai đoạn 2 triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng một số ít các hạng mục trên diện tích đất 741.043 m2. Việc vi phạm tiến độ của nhà đầu tư kéo dài từ năm 2009 đến năm 2020, dù nhiều lần xử lý, giải quyết thủ tục điều chỉnh dự án nhưng đều không có kết quả.

Trong khoảng thời gian đó, Ban quản lý không lập thủ tục xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm dẫn đến hệ quả là hiện nay, dù dự án tiếp tục vi phạm tiến độ đầu tư, nhưng căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 thì việc xử lý chấm dứt dự án còn khó khăn hơn.

Ngoài ra, kết luận thanh tra của UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm khác tại dự án như, giấy chứng quyền sử dụng đất ghi mục đích đất khu công nghiệp là không phù hợp; bàn giao đất khi chưa thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng,…

Xem Thêm : Áp lực lạm phát sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng

Nguồn: https://hanhomesno08maichitho.com
Danh mục: Tin Tức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button