Tin Tức

Vụ Công ty Bách Đạt An ‘’bán lúa non’’ tại các dự án ở Quảng nam: Bao giờ người dân nhận được sổ đỏ?

CafeLand – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có chỉ đạo, giải quyết các công việc theo thẩm quyền liên quan đến việc thi hành án dân sự vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 277/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2021 và chỉ đạo, giải quyết các công việc theo thẩm quyền.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo đề nghị của Ban Nội chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa các vụ án có liên quan đến Công ty Cổ phần Bách Đạt An vào diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với dự án khu đô thị Bách Đạt 1, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An bố trí nguồn lực, phương tiện, tập trung đầu tư, thi công trên diện tích đất đã được UBND tỉnh giao (57.236,6m2 ) tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 22/01/2021, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại (24.517,4 m2 ), hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án, thủ tục liên quan đến việc xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước mắt, xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đã giao (57.236,6m2 ) khi đảm bảo các điều kiện, thủ tục.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với các ngành, địa phương liên quan làm việc với chủ đầu tư về kế hoạch, tiến độ chi tiết triển khai thực hiện dự án và có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện, kịp thời giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Sở; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những tồn tại và kiến nghị của Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện (trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh chủ trì làm việc với Chủ đầu tư).

UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án; tạo điều kiện cho Chủ đầu tư triển khai thi công đầu tư hoàn thành dự án.

Đối với dự án Khu đô thị số 7B mở rộng và dự án Hera Complex Riveside, Chủ tich UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương chỉ đạo Thanh tra thị xã tập trung thanh tra công tác giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án nêu trên đảm bảo chặt chẽ, đúng thời gian, quy trình thực hiện theo quy định; trên cơ sở kết quả thanh tra, kiến nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan phương án xử lý những tồn tại, vướng mắc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình thanh tra, xử lý kết luận thanh tra và tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị sau thanh tra theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trong trường hợp Chủ đầu tư tiếp tục chây ỳ, không triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh giao Sở Xây dựng tham mưu trình UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem Thêm : Bắc Ninh có khu công nghiệp hơn 2.800 tỷ đồng

Nguồn: https://hanhomesno08maichitho.com
Danh mục: Tin Tức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button