Tin Tức

Vụ người dân mua đất nền dự án ‘’cầu cứu’’ tỉnh Quảng Nam: Tiến độ các dự án hiện giờ ra sao?

CafeLand – Thời gian qua, việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và tiến độ thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO rất chậm so với tiến độ đã được chấp thuận. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư dự án với các Sở, ngành, UBND thị xã Điện Bàn và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan của UBND thị xã Điện Bàn chưa chặt chẽ.

Quảng Nam ra ‘’tối hậu thư’’ cho Công ty STO

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 100/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Theo đó, đối với dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO chịu trách nhiệm bố trí nguồn lực, tập trung thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 2 và Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr ngày 12/9/2019 của Thanh tra tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

Căn cứ vào tiến độ thực hiện các hạng mục của giai đoạn 1 và giai đoạn 2, UBND tỉnh sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến đề xuất gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp đến ngày 30/6/2021, chủ đầu tư không triển khai thi công hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án, UBND tỉnh sẽ không xem xét cho phép đầu tư giai đoạn 3.

Bên cạnh đó, yêu cầu tập trung phối hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ có thẩm quyền làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất của dự án,…

Tiến độ các dự án của Công ty Bách Đạt An hiện giờ ra sao?

Đối với các dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An tiếp tục phối hợp thật chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND thị xã Điện Bàn và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn để tập trung giải quyết, tháo gỡ đối với từng nội dung tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể, khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các dự án; đảm bảo các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng cho người dân, không được để kéo dài.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để làm việc với các người dân có thực hiện các hợp đồng góp vốn, huy động vốn để vận động nhân dân, có các biện pháp giải quyết kịp thời các vướng mắc với người dân trong quá trình thực hiện các dự án; không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

UBND thị xã Điện Bàn tích cực chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án; tập hợp toàn bộ hồ sơ để tổ chức đối thoại với nhân dân; trường hợp cần thiết, củng cố hồ sơ để bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp, đôn đốc Sở Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn thành hồ sơ, trình phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư Bách Đạt để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan, đảm bảo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án. Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án để khẩn trương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và có các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, xử lý và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Trường hợp cần thiết, mời một số hộ dân làm việc để giải quyết các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh rà soát các Kết luận thanh tra liên quan đến dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside và các dự án khác của Công ty Cổ phần Bách Đạt An để đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các tồn tại, vướng mắc của các dự án.

Xem Thêm : Xây dựng Hoà Bình sắp phát hành 3,25 triệu cổ phiếu ESOP, giá 10.000 đồng

Nguồn: https://hanhomesno08maichitho.com
Danh mục: Tin Tức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button